YOGA

Belli başlı disiplinlerde ve sistemde zihin, beden, nefes ile yapılan çalışmadır. Yoganın temel unsurlarından olan "asanalar, meditasyon, kriyolar nefes çalışmalarıyla" tam da kelime köknine uygun olarak ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanması amaçlanır. Antrenmanlarınızı daha efektif hale getirmek ve sakatlık ihtimalini düşürmek içinde programlarınıza ekleyebilirsiniz.

Ders Bilgileri

Süre: 1 Ay
Haftalık: 2 gün
Ayda 8 Saat